سنگ اندازی های بزرگ برای تولید در سال مانع زدایی

دانلود
حذف یارانه بیمه دامداران مشکلات زیادی برای دامداران استان ایجاد کرده است و شغل حدود 30 هزار دامدار سنتی کشور را به خطر انداخته است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com