سقوط قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب

سقوط قیمت مرغ به زیر نرخ مصوب
به گفته اسدالله نژاد؛ در حال حاضر مرغداران در هر کیلوگرم مرغ یک هزار و 500 تومان به زیان می‌فروشند.
 اسدالله نژاد قیمت خرید نقدی هر کیلوگرم مرغ از مرغداران را 8 هزار و 200 تومان عنوان کرد و ادامه داد: در حالی هر کیلوگرم مرغ از مرغداران 8 هزار و 200 تومان خریداری می‌شود که قیمت مصوب آن 8 هزار  550 تومان است.
وی تصریح کرد: این در حالی است که با توجه به افزایش دو برابری قیمت برخی نهاده‌های تولید مانند جوجه یک روزه قیمت تمام شده تولید هر کیلوگرم مرغ 9 هزار و 700 تا 10 هزار تومان است.
اسدالله نژاد به این ترتیب زیان مرغداران در هر کیلوگرم مرغ را به طور متوسط یک هزار و 500 تومان اعلام کرد.
وی خواستار توقف عرضه مرغ منجمد توسط شرکت پشتیبانی امور دام کشور شد و گفت: در شرایطی که مرغداران در حالی زیان دهی هستند توزیع مرغ منجمد می‌تواند ضربه سنگینی به اقتصاد تولید در این بخش باشد.
اسدالله نژاد تاکید کرد: در این شرایط لازم است شرکت پشتیبانی امور دام با در نظر گرفتن شرایط پیش آمده به کمک مرغداران بیاید و اقدام به جمع آوری مرغ‌های مازاد تولید برای جلوگیری از زیان مرغداران کند.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور متوسط قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ با توجه به قیمت خرید مرغ از مرغدار برای سراسر کشور را 12 هزار و 500 تا 12 هزار و 800 تومان دانست.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com