سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور معرفی شد

سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور معرفی شد
در حکمی از سوی سرپرست وزارت جهاد کشاورزی، صدراله دولت به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب شد.

سیدمحمد آقا میری، سرپرست وزارت جهاد کشاورزی در حکمی صدراله دولت را به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور منصوب کرد.

بدین منظور مراسمی با حضور علی حایک مشاور وزیر و مدیرکل دفتر حوزه وزارتی و جمعی از مدیران این وزارتخانه در محل شرکت پشتیبانی برگزار و صدراله دولت با حکم سرپرست وزارت جهاد کشاورزی به عنوان سرپرست شرکت پشتیبانی امور دام کشور معرفی شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2024 ITPNews.com