سرمایه گذاری ثابت در صنعت ممنوع

دانلود
در نخستین میتاپس تجارب مدیران موفق در صنعت طیور، دکتر مهربانی ( استاد دانشگاه تهران ) در پایان سخنرانی خود، در خصوص جلوگیری از هرگونه سرمایه گذاری ثابت در صنعت مرغداری مواردی را اعلام نمودند که میتوانید آن را در فیلم فوق مشاهده نمائید.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com