سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران ۲۶ تا ۲۷ کیلوگرم است

سرانه مصرف گوشت مرغ در ایران ۲۶ تا ۲۷ کیلوگرم است
معاون امور دام وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به این که انواع پروتئین از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: سرانه مصرف گوشت مرغ در دنیا ۱۳ تا ۱۵ کیلوگرم و در ایران ۲۶ تا ۲۷ کیلوگرم است.
حسن رکنی افزود: ایران امروز در زمره تولیدکنندگان بزرگ گوشت مرغ در جهان قرار دارد.
وی با اشاره به این که انواع پروتئین از جمله گوشت مرغ در سبد غذایی خانوارهای ایرانی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: سرانه مصرف گوشت مرغ در دنیا ۱۳ تا ۱۵ کیلوگرم و در ایران ۲۶ تا ۲۷ کیلوگرم است.
معاون وزیر جهاد  افزود: اهمیت گوشت مرغ در سبد مصرفی خانوارهای ایرانی روز به روز در حال افزایش است.
رکنی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به بحث ارسال نامه مرغداران به «اسحاق جهانگیری» معاون اول ریاست جمهوری اظهارداشت: هر تغییری در قیمت نهاده های دام و طیور می تواند منتج به تغییر در قیمت محصول نهایی در این حوزه شود.
وی گفت: در حال حاضر برخی از اقلام مورد نیاز مرغداری ها افزایش معنی داری پیدا کرده که این رشد قیمتی موجب افزایش گوشت مرغ می شود و قدرت خرید مصرف کنندگان را کاهش می دهد.
معاون وزیر جهاد کشاورزی همچنین موضوع نامه مرغداران به معاون اول رئیس جمهور مبنی بر افزایش معنی دار قیمت نهاده های دام و طیور را بحثی بجا و منطقی دانست و بر لزوم تعدیل قیمت ها تاکید کرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com