سرانه مصرف تخم مرغ و مواد لبنی در ایران؟

سرانه مصرف تخم مرغ و مواد لبنی در ایران؟
مسوول تحقیقات صنایع غذایی کشور گفت: سرانه مصرف تخم مرغ و مواد لبنی در کشور ایران یک سوم میانگین جهان است.
بهروز فروتن در جمع اعضای اتاق بازرگانی زنجان افزود: براساس آمار سرانه مصرف مواد‌غذایی در ایران مناسب نیست. سرانه مصرف تخم‌مرغ و مواد لبنی در کشور تنها یک سوم میانگین جهان است. این فرآورده‌ها سهم کمی در سبد غذایی افراد جامعه دارند. فروتن ادامه داد: میزان مصرف نوشابه در ایران چهار برابر دنیا، سرانه مطالعه ایرانیان یک چهارم نرم جهانی، میزان مکالمه با موبایل چهار برابر میانگین جهانی، مصرف نمک دو برابر سهم جهانی، سهم سبزیجات در سبد غذایی یک چهارم و ماهی یک چهارم میانگین جهانی و میزان مصرف دارو سه برابر دنیاست.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com