سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور(سماصط)

سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور(سماصط)
سامانه مدیریت اطلاعات صنعت طیور(سماصط)
زبان فارسی
نوع فایل PDF
تعداد صفحه 12
دانلود فایل دانلود
 
کلمات کلیدی سامانه سما صط سماصط
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com