ساماندهی کشتارگاه های دام و طیور از اولویتهای جهاد کشاورزی البرز است

ساماندهی کشتارگاه های دام و طیور از اولویتهای جهاد کشاورزی البرز است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان البرز گفت: ساماندهی کشتارگاه های دام و طیور از از اولویتهای جهاد کشاورزی البرز است و تحقق این ساماندهی از مشکلات کنونی می کاهد.
علی اصغر منصورخاکی افزود: لازم است کشتارگاه های دام و طیور در البرز با بالاترین کیفیت ممکن، ساماندهی شوند و مشکلات و موانع ارتقای فعالیتهای آنها را شناسایی کنیم.
وی ادامه داد: پس از شناسایی مشکلات و موانع در این زمینه می توانیم در راستای رفع آنها اقدامات لازم را انجام دهیم که این امر در نهایت به ارتقای فعالیتهای کشتارگاه ها کمک می کند.
رئیس جهاد کشاورزی البرز گفت: ساماندهی کشتارگاه ها به ارتقای امور بهداشتی نیز کمک می مکند که این امر در ارتقای سلامت جامعه تاثیر فراوانی دارد.
یکی از دیگر اولویتها ارتقای امنیت غذایی و کیفیت محصولات غذایی است
منصورخاکی افزود: یکی از دیگر اولویتهای جهاد کشاورزی البرز، ارتقای امنیت غذایی و کیفیت محصولات غذایی است که این امر اهمیت و ضرورت فراوانی دارد.
وی اضافه کرد: کسانی که وظیفه تامیت امنیت غذایی را بر عهده دارند، وظیفه بسیار سنگینی دارند و باید زمینه های عمل مطلوب به این وظیفه را فراهم کنیم.
رئیس جهاد کشاورزی البرز یادآور شد: این سازمان برای عمل بهینه به وظایف خود در این خصوص می کوشد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com