ساماندهی عرضه تخم مرغ خوراکی توسط دامپزشکی قزوین

ساماندهی عرضه تخم مرغ خوراکی توسط دامپزشکی قزوین
دامپزشکی به کلیه مصرف کنندگان توصیه می کند: تخم مرغهای بسته بندی شده واجد پروانه بهداشتی دامپزشکی ودارای تاریخ تولید را خریداری کرده و آنرا در دمای یخچال نگهداری نمایند.
دکتر علیرضا اکبر شاهی اعلام کرد: شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین در حال اجرای طرحی است که در راستای آن عرضه تخم مرغ خوراکی مناسب و سالم جهت مصرف شهروندان و جلوگیری از فعالیت واحدهای بسته بندی فاقد مجوز بهداشتی دامپزشکی که نسبت به انجام بسته بندی های غیر مجاز اقدام می نمایند در دستور کار می باشد.
رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان قزوین، ضمن بیان مطلب فوق عنوان کرد: این اداره در مرحله اول نسبت به شناسایی واحدهای متخلف در امر بسته بندی و ارائه اخطارهای قانونی مبنی بر ممنوعیت بسته بندی تخم مرغ توسط این واحد ها اقدام و متقاضیان را پس از فراهم آوردن شرایط بهداشتی جهت دریافت پروانه معتبر هدایت خواهد نمود.
وی در پایان یاد آور شد: پس از پایان مهلت ارائه شده به اینگونه واحدها و در صورت تکرار تخلف ، واحدهای غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com