سالانه باید سه میلیون راس دام‌ از مراتع کاسته شود

سالانه باید سه میلیون راس دام‌ از مراتع کاسته شود
رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود محصولات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت: توسعه سامانه‌های جدید پرورش دام سبک (مزرعه‌ای و بسته) می‌تواند مسیری جایگزین برای رشد تولید گوشت قرمز و کاهش جمعیت گوسفند و بز در مراتع باشد.
محمدرضا ملاصالحی افزود : در حال حاضر بخش عمده ای از تعلیف جمعیت دام سبک کشور مانند گوسفند و بز متکی به مراتع است.
وی اظهار داشت : بخش قابل توجه علوفه مورد نیاز دام کشور در شرایط کنونی از مراتع تامین می شود و از طرفی با افزایش تقاضای گوشت قرمز مواجه هستیم.
رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود محصولات دامی وزارت جهاد کشاورزی گفت : برای تامین گوشت قرمز مورد نیاز بازار مصرف باید بسترهای لازم جهت تولید این محصول در کشور بیش از هر زمان دیگری فراهم شود.
وی با بیان اینکه در حال حاضر مراتع کشور با توجه به تغییرات اقلیمی دچار محدودیت است ، افزود : تمامی کارشناسان معتقدند که بیشتر از این نمی توان به مراتع متکی بود.
ملا صالحی اضافه کرد : فشار زیاد به مراتع جهت تعلیف دام موجب تخریب و نابودی عرصه های طبیعی می شود بنابراین با تمهیدات لازم باید وضع موجود را به نحو احسن حفظ کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه افزایش تولید گوشت قرمز باید خارج از دایره مراتع کشور برنامه ریزی شود، گفت: در برنامه پنج ساله ششم توسعه و سیاست های اقتصاد مقاومتی به این موضوع تاکید شده است.
رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود محصولات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه طبق برآوردهای معاونت امور دام وزارتخانه 46 میلیون راس گوسفند و 20 میلیون راس بز در کشور وجود دارد، افزود: توسعه سامانه های مزرعه‌ای و بسته می‌تواند مسیری جایگزین برای جبران کاهش دام سبک از مراتع باشد.
وی تصریح کرد: مطابق قانون افزایش بهره‌وری در کشاورزی سالانه باید سه میلیون راس دام‌از مراتع کاسته شود.

ملاصالحی گفت: اکنون بیشترین دام سبک در اختیار عشایر است که کمتر از 30 درصد علوفه را به صورت دستی آن هم در فصول زمستان تامین می‌کنند و بیش از 70 درصد خوراک دام‌های این جامعه به تغذیه در مراتع وابسته است.
وی افزود: سیستم‌های نیمه بسته نیز در روستاها وجود دارد که بیشتر متکی به پس چرای مزارع و مراتع اطراف خود هستند و البته از علوفه دستی هم استفاده می‌کنند.
رییس مرکز اصلاح نژاد و بهبود محصولات دامی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد :در سامانه ها جدید پرورش که با هدف تولید گوشت و شیر طراحی شده دام به صورت کامل در فضای بسته نگهداری و علوفه نیز به شکل دستی در اختیار قرار می گیرد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com