ساخت مرکز پرورش شترمرغ در سرخه

ساخت مرکز پرورش شترمرغ در سرخه
بزرگترین مرکز پرورش شترمرغ استان سمنان با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی در سرخه در حال ساخت است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سرخه با اشاره به اجرای پروژه پرورش شترمرغ پیوندی در این شهرستان گفت : این پروژه برای ادامه  تکمیل و تأمین اعتبار برای اخذ ۲۵ میلیارد ریال به بانک معرفی شده است.
فاطمه سعیدی : این مرکز در زمینی به سماحت ۳۲ هکتار در حال ساخت است و پس از بهره‌برداری برای ۱۵ نفر شغلایجاد می کند.
به گفته وی ، تاکنون ۳۵ میلیارد ریال برای اجرای طرح هزینه شده است.
وی گفت: ظرفیت تولید این واحد در مجموع هشت هزار و ۶۰۰  قطعه است که هشت هزار قطعه آن پروار و ۶۰۰ قطعه آن نیز مولد است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان  سرخه میزان تولید گوشت شترمرغ این واحد تولیدی را ۲۸۰ تن در دوره ۹ تا ۱۰ ماهه عنوان کرد و گفت: تولید جوجه شترمرغ نیز ۸ هزار قطعه در سال است.
در واحد پرورش شترمرغ شهرستان سرخه، محصولاتی مانند گوشت، روغن، چرم و پر شترمرغ تولید می شود
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com