زیان ۷۰۰ تومانی مرغداران در هر کیلوگرم مرغ

زیان ۷۰۰ تومانی مرغداران در هر کیلوگرم مرغ
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور گفت: در حال حاضر هر کیلوگرم مرغ از مرغداران درب مرغداری ۸ هزار و ۸۰۰ تومانی خریداری می‌شود در حالی که با توجه به هزینه تمام شده تولید قیمت آن نباید کمتر از ۹ هزار و ۵۰۰ تومان باشد.
حبیب اسدالله نژاد با بیان اینکه قیمت مرغ در بازار نوسان 300 تا 500 تومانی دارد، اظهار کرد: در روزهای اخیر قیمت مرغ برای مصرف کننده به دلیل عدم کشش بازار کاهش یافته است.
وی ادامه داد: در حال حاضر مرغ از مرغداران درب مرغداری 8 هزار و 800 تومان خریداری می‌شود که زیان برای آن‌ها به همراه دارد.
اسدالله نژاد قیمت مناسب خرید مرغ زنده از مرغداران را حداقل 9 هزار و 500 تومان عنوان کرد.
به گفته وی؛‌ از نظر اقتصادی برای مرغداران خرید 200 تا 300 تومان کمتر از قیمت عنوان شده قابل تحمل است، اما بیشتر از آن فشار بر تولید است و  اثرات منفی خواهد داشت.
اسدالله نژاد قیمت منطقی هر کیلوگرم مرغ برای مصرف کننده با توجه به قیمت خرید مرغ زنده از مرغداران ( 8 هزار و 800 تومان) را حداکثر 13 هزار تا 13 هزار و 500 تومان عنوان کرد.

گروه بازرگانی اسکندری

وی با تاکید بر اینکه به رغم مشکلات اقتصادی مرغداران هیچ کمبودی در تولید و عرضه نداریم، افزود: روزانه 5 هزار و 500 تا 6 هزار تن مرغ در کشور تولید و عرضه می‌شود که مطابق با میزان نیاز روزانه بازار مصرف است.
اسدالله نژاد در پاسخ به این پرسش که برنامه جهادکشاورزی برای افزایش سن حذف گله‌های مادر از 64 هفته به 68 هفته بر صنعت چه تاثیری گذاشته است، اظهار کرد: اثر منفی برنامه وزارت جهادکشاورزی برای افزایش سن حذف گله‌های مادر بر صنعت مرغ گوشتی تا یک ماه دیگر خود را نشان خواهد داد.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغداران کشور یادآور شد: اجرای این تصمیم می‌تواند  توازن بین عرضه و تقاضا را برهم زده و قیمت مرغ در بازار را بار دیگر دچار نوسانات شدید کند.
اسدالله نژاد گفت: مازاد تولید و به دنبال آن افزایش عرضه در ابتدا به تولیدکننده صدمه می‌زند و پس از آن اثرات منفی خود را با کاهش تولید و افزایش قیمت برای مصرف کننده نشان می‌دهد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com