رویای دریافت اعتبار 4 میلیارد تومانی برای مبارزه با آنفلوانزا

رویای دریافت اعتبار 4 میلیارد تومانی برای مبارزه با آنفلوانزا
آقای مهندس مصطفوی پیشکسوت و کارشناس خبره صنعت مرغداری ، در برنامه تصویری ”آنتن“ در خصوص وظایف مرغدارها در کمک به کنترل بیماری آنفلوانزا اظهار داشت:« مرغدارها باید آگاه باشند که وقتی اولین آثار بیماری را مشاهده کردند بلافاصله با سازمان دامپزشکی مشورت نمایند».
وی گفت: «  مرغدارها نباید تنها به خسارت وارده بر مرغداری خود در صورت اعلام وجود آنفلوانزا در مزارعشان فکر کنند بلکه باید به این فکر باشند که خودشان باعث وارد آمدن خسارت به دیگران نشوند. قبل از انتشار این بیماری از مزارع ، باید به دامپزشکی اطلاع دهند تا دامپزشکی و ستاد ، وظایف خود را در این زمینه به خوبی انجام دهد.»
وی افزود: « این بحث با واحدهای تولیدی نیز انجام شد. تصمیم داشتیم که جلسه ای را با حضور نمایندگان واحدهای عضو ستاد ملی تشکیل دهیم تا نتایج حاصل از این جلسات به آن ها منتقل شود که خوشبختانه آقای مهندس موسوی، مدیر کل دفتر بحران  وزارت جهاد کشاورزی، این اقدام را انجام دادند و بخش های مختلف را جمع کردند و از آن ها درخواست نمودند تا شیوه نامه ای را تهیه کنند. اما اشکال این کار، آن است که با وارد شدن چنین مسئله ای به بخش دولتی، سرعت کار کاهش می یابد و با وجود اینکه جلسات هر دو هفته یک بار برگزار شد ، این شیوه نامه هنوز تدوین نشده است. امیدواریم در رابطه با آنفلوانزا ، تصمیمات با سرعتی بیشتر و به گونه ای موثر اتخاذ شوند.»
وی همچنین در خصوص پرداخت غرامت  به مرغداران اظهار داشت: «بیمه، غرامت های سال گذشته را هنوز پرداخت نکرده است. تا کنون 40 میلیارد تومان به سازمان دامپزشکی پرداخت شده که 20 میلیارد تومان آن اختصاص به خسارت های سال گذشته داشته است.»
باید یادآور شد که آمریکا در همان سال 2014 با هزینه ای معادل 14 میلیارد تومان پول امروز به مبارزه با آنفلوانزا پرداخت. آمریکا با این هزینه ، 49 میلیون مرغ را معدوم کرد . در حالی که ایران حدود 15 میلیون مرغ معدوم شده داشته است.
مهندس مصطفوی در پایان گفت : «با توجه به آمار مقایسه ای میان کشورهای ایران و آمریکا، باید گفت  که کشور ایران، به بالای 3 تا 4 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد تا بتواند با آنفلوانزا مبارزه کند. در غیر این صورت تنها می توان گزارش داد که این بیماری در کجا رخ داده است.»

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com