روند افزایشی قیمت مرغ از 15 اسفند

روند افزایشی قیمت مرغ از 15 اسفند
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی گفت: تا 15 اسفند روند قیمتی کاهشی خواهیم داشت اما بعد از آن تا عید روند افزایشی قیمت تا رسیدن به قیمت واقعی مرغ را خواهیم داشت. امیدواریم قیمت مرغ را در شب عید تا 8400 تومان داشته باشیم تا تولیدکنندگان مرغ متضرر نشوند.
مهدی یوسف خانی رئیس اتحادیه فروشندگان، درخصوص قیمت مرغ در بازار اظهار کرد: قیمت مرغ زنده درب مرغداری هر کیلو 5300 تومان است. قیمت مرغ کشتار شده و گرم درب کشتارگاه 7350تومان و درب واحدهای صنفی 7500 تومان است.
وی افزود: مرغ در خرده فروشی‌ها با قیمت 8300 تومان به فروش می رسد.
یوسف خانی در رابطه با روند افزایشی قیمت مرغ در بازار خاطرنشان کرد: در این چند هفته اخیر قیمت مرغ روند افزایشی را طی کرده و از 7800 تومان تا 8300 تومان تغییر کرده است که این افزایش کاملا منطقی بود.
وی افزود: قیمت فروش مرغ بسیار کم بود و باعث متضرر شدن تولیدکنندگان شده بود. درحال حاضر قیمت مرغ مناسب است و ضرری متوجه تولیدکنندگان نیست اما این قیمت هم پایدار نیست و رو به کاهش است.
رئیس اتحادیه فروشندگان پرنده و ماهی عنوان کرد: ما تا 15 اسفند روند قیمتی کاهشی خواهیم داشت اما بعد از آن تا عید روند افزایشی قیمت تا رسیدن به قیمت واقعی مرغ را خواهیم داشت.
یوسف خانی با اشاره به بازار شب عید تصریح کرد: ما امیدواریم قیمت مرغ را در شب عید تا 8400 تومان داشته باشیم تا تولیدکنندگان مرغ متضرر نشوند.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com