روشی نوین برای کنترل مگس در مرغداری ها

روشی نوین برای کنترل مگس در مرغداری ها
دانشمندان و محققین مرکز تحقیقات سازمان کشاورزی امریکا ، شیوه ای نوین برای کنترل تعداد مگس های موجود در مرغداری ها ارائه دادند .
مقاومت تدریجی مگس به حشره کش ها منجر به این شد تا دانشمندان شیوه ای جدید برای از بین بردن این حشرات موذی ابداع کنند .
دکتر کریستوفر گدن مبدع این شیوه ، از Pyriproxyfen یا PPF که نوعی تنظیم کنندۀ رشد حشره است و مانع رشد جنین مگس به یک مگس بالغ می شود، استفاده کرده است . دکتر گدن برای مگس های بالغ ، محلی بعنوان دام قرار داده است که در آنجا همچنانکه مگس ها تغذیه می کنند به گرد PPF آلوده می شوند .
متعاقباً با تخمگذاری مگس ها، محل تخمگذاری آلوده به PPF می شود و از بلوغ و رشد تخم ها پیشگیری به عمل می آورد. این شیوۀ منحصر به فرد که "انتشار خود به خود" نیز نامیده می شود PPF را دقیقاً به محل تخم و رشد جنین می رساند . در آزمایشات به عمل آمده این شیوه بیش از 93 درصد قادر به کنترل مگس ها بوده است .

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com