رفع موانع مشکلات نهاده یک شعار است

رفع موانع مشکلات نهاده یک شعار است
اسد الله نژاد، نائب رئیس انجمن مرغداران گوشتی ایران از تولید روزانه بطور متوسط شش هزار تن مرغ در کشور خبر داد.
وی افزود: سالانه دومیلیون ۵۰۰ تا دو میلیون و ۶۰۰ هزار تن مرغ در سطح کشور تولید می شود که نیاز مملکت را بطور کامل تامین می کند.
وی اظهارداشت: علی رغم وجود مشکل در بحث تامین و قیمت نهاده ها خوشبختانه کشور در زمینه تولید مرغ مشکل چندانی تا به امروز نداشته است.
نائب رئیس انجمن مرغداران گوشتی ایران گفت: امیدواریم روند استمرار و پایداری تولید با تمهیداتی که مسئولان فراهم می کنند و مشکلات را به حداقل ممکن خواهند رساند کماکان حفظ شود.
وی در ادامه افزود: در حال حاضر قیمت تمام شده هرکیلوگرم مرغ برای مرغداران ۱۴ هزار و ۵۰۰ تومان است.
اسد الله نژاد اظهارداشت: هم اکنون قیمت مرغ زنده در بازار۱۲ هزار و ۸۰۰ تا ۱۳ هزار تومان است.
وی ادامه داد: در شرایط حاضر مرغ زنده بصورت نقدی از مرغداران بین ۱۲ هزار و ۲۰۰ تومان تا ۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان خریداری می شود.
نائب رئیس انجمن مرغداران گوشتی ایران گفت: طبق قاعده قیمت مرغ گرم در بازار با توجه به قیمت مرغ زنده باید در حدود ۱۹ هزار تومان باشد.
وی همچنین با اشاره به اینکه متاسفانه مشکل تامین نهاده ها در کشور برطرف نشده است، افزود: مواردی که مطرح می شود در خصوص رفع مشکل نهاده ها بیشتر به شعار شباهت دارد تا امری که قرار است رنگ واقعیت به خود گیرد.

شرکت دانه چین پارس

اسد الله نژاد اظهارداشت: درست است مرغداران به رغم تمامی مشکلات در حال تولید هستند اما ترس و واهمه دارند از اینکه نکند شرایط به گونه ای رقم بخورد که نتوانند دان مورد نیاز خود را تامین کنند.
وی تصریح کرد: این ترس، واهمه و عدم رغبت به جوجه ریزی باعث شده قیمت جوجه یک روزه در سطح بازار به شدت کاهش پیدا کند و واحدهای مرغ مادر که تولید کننده جوجه یکروزه در سطح کشور هستند با وجود اینکه قیمت جوجه برای آن ها سه هزار تومان تمام می شود نتوانند حتی این محصول را به قیمت ۵۰۰ تومان هم بفروشند.
نائب رئیس انجمن مرغداران گوشتی ایران گفت: این یک زنگ و هشدار است از این جهت که اگر روند فعلی ادامه دار باشد امکان دارد در آینده کشور با بحران و چالش تولید هم مواجه شود.
وی افزود: ضرورت ایجاب می کند مسئولان مربوطه مشکل تامین نهاده ها را برطرف کنند تا انگیزه و رغبت بیشتری برای تولید ایجاد شود نه زیانی متوجه تولید کنندگان و نه بحرانی در مقوله تولید مرغ ایجاد شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com