رشد 34 درصدی عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور

رشد 34 درصدی عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور
مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۰ با ماه مشابه سال ۱۳۹۹ نشان‌دهنده افزایش ٣٤ درصدی مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است.

مرکز آمار نتایج طرح آمارگیری کشتار طیور کشتارگاه‌های رسمی کشور در ماه دی سال جاری منتشر شد.

بر اساس نتایج این طرح، وزن گوشت عرضه‌شده انواع طیور ذبح‌شده در کشتارگاه‌های رسمی کشور در دی ۱۴۰۰ جمعاً ٢٠٠٦٠١ تن گزارش شده، که سهم گوشت ماکیان (مرغ و خروس) بیش از سایر انواع طیور بوده است.

بر اساس نتایج این آمارگیری، گوشت ماکیان (مرغ و خروس) با ١٩٤٧٢٢ تن، ٩٧٫١ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه‌شده را به خود اختصاص داده است. گوشت بوقلمون با ٢٤١٤ تن، بلدرچین با ٢٨٤ تن، و سایر انواع طیور با ٣١٨١ تن، به‌ترتیب ١٫٢ درصد، ٠٫١ درصد و ١,٦ درصد از وزن کل گوشت طیور عرضه شده را به خود اختصاص داده‌اند.

مقایسه عملکرد کشتارگاه‌های رسمی کشور در  دی ۱۴۰۰  با  ماه مشابه سال ۱۳۹۹  نشان‌دهنده  افزایش ٣٤ درصدی  مقدار عرضه گوشت انواع طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور است. مقدار عرضه گوشت در دی ۱۴۰۰ نسبت به ماه مشابه سال ۱۳۹۹ برای ماکیان (مرغ و خروس) ٣٢ درصد، برای بوقلمون ٣٦ درصد، برای بلدرچین ١١٥ درصد و برای سایر انواع طیور ٤٢٧ درصد افزایش داشته است.همچنین نتایج حاصل از این طرح آمارگیری نشان می‌دهد که مقدار عرضه گوشت طیور در کشتارگاه‌های رسمی کشور در  دی ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل  (آذر) در حدود  ٦٫٨ درصد افزایش  داشته است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com