طی ۹ ماهه نخست ۱۳۹۹؛
رشد ۹۳ درصدی شاخص بهای تخم‌مرغ

رشد ۹۳ درصدی شاخص بهای تخم‌مرغ
شاخص بهای تخم‌ مرغ طی 9 ماهه نخست 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 93 درصد رشد کرده است.
اتاق بازرگانی تهران در گزارشی اعلام کرد: شاخص قیمت تخم ‌مرغ خوراکی و مرغ گوشتی با شیب تندی از تابستان 1399 افزایش یافته‌ است.
شاخص قیمت تخم‌ مرغ خوراکی در پاییز 1399 نسبت به فصل تابستان همین سال، حدود 12 درصد و نسبت به فصل مشابه سال قبل حدود 81 درصد افزایش یافته است.
شاخص بهای تخم‌ مرغ طی 9 ماهه نخست 1399 نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 93 درصد رشد کرده است.
شاخص قیمت مرغ گوشتی نیز در پاییز 1399 نسبت به تابستان 1399 و پاییز 1398 به ترتیب افزایش حدود 35 درصد و 82 درصدی را تجربه کرده است.
افزایش شاخص بهای مرغ گوشتی طی سه فصل نخست سال 1399 نسبت به 9 ماهه سال قبل، 36 درصد است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com