رشد صنعت مرغداری بلغارستان

رشد صنعت مرغداری بلغارستان
به گزارش وزارت کشاورزی بلغارستان ، علیرغم کاهش در تولید گوشت قرمز، تولیدات گوشت مرغ این کشور در سال 2014 میلادی رشد داشته است.
بر طبق این گزارش ، مجموع تولیدات گوشتی این کشور در سال گذشته به 200.400 تن رسید. از این رقم 160 هزار تن در کشتارگاههای کشور تولید شد که در مقایسه با سال پیش از آن 6 / 2 درصد افزایش داشته ، و 40.400 تن باقیمانده در فارم های کوچک و محلی تولید شدند.  
تولیدات مرغداری بلغارستان در سال گذشته به 88.200 تن رسید که 7 / 3 درصد افزایش را در مقایسه با سال گذشته داشته است.
در همین حال ، تولید گوشت گاو و بز 5 / 6 درصد کاهش داشت. البته عمدۀ کاهش به دلیل کاهش تولید فارم های بلغارستان بود چرا که کشتارگاههای بلغارستان بازدهی محصول گوشت قرمز خود برای سال 2014 میلادی را با 9 / 0 درصد افزایش به 61.900 تن افزایش دادند و 63 درصد سهم در تولیدات گوشت قرمز کشور داشتند. در سال گذشته (2014 میلادی) ، در بخش مرغداری بلغارستان 23 کشتارگاه مشغول به فعالیت بودند ، در حالیکه در بخش گوشت قرمز 70 کشتارگاه فعال وجود داشت.
همچنین به دنبال توافق بلغارستان با ژاپن در زمینۀ صادرات محصولات مرغداری، این کشور توانست در زمینۀ فروش بین الملل نیز رشد و توسعه یابد. طبق اظهارات وزیر کشاورزی و تغذیۀ بلغارستان : از آنجاییکه کشور ما در زمینه تولیدات مرغداری به استانداردهای لازمه دست یافته اکنون زمان توسعه و راه یافتن به بازارهای جهان است. 

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com