رشد واردات ذرت دامی و کنجاله به کشور

رشد واردات ذرت دامی و کنجاله به کشور
طی ۱۰ ماهه سال جاری واردات ذرت دامی و کنجاله به نسبت مدت مشابه سال قبل با رشد مواجه شده است.
بررسی تازه‌ترین آمار گمرک از تجارت خارجی ایران نشان می‌دهد، در ۱۰ ماهه سال جاری یک میلیارد و ۶۱۸ میلیون و ۳۳۱ هزار و ۱۴۹ دلار ذرت دامی به کشور وارده شده که ۴.۵۴ درصد از ارزش کل واردات به کشور در این مدت را، شامل می‌شود.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، یک میلیارد و ۲۶۷ میلیون و ۳۴۶ هزار و ۹۶۳ دلار ذرت دامی به کشور وارد شده بود که ۲.۸۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.
بر اساس آمار واردات ذرت دامی در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۲۷.۶۹ درصد و از نظر وزنی ۲۱.۶۹ درصد رشد داشته است.
همچنین در ۱۰ ماهه سال جاری ۴۹۳ میلیون و ۳۴۷ هزار و ۱۳۰ دلار کنجاله (Oilcake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید به کشور وارده شده که ۱.۳۸ درصد از ارزش کل واردات به کشور در این مدت را، شامل می‌شود.
این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۴۳۰ میلیون و ۵۸۰ هزار دلار کنجاله (Oilcake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید به کشور وارد شده بود که ۰.۹۸ درصد از کل واردات ایران در آن مدت را به خود اختصاص داده بود.
بر اساس آمار واردات کنجاله (Oilcake) و سایر آخال‌های جامد، حتی خرد شده یا به هم فشرده به شکل حبه یا گلوله که از استخراج روغن سویا به دست می‌آید در ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۱۴.۵۸ درصد و از نظر وزنی ۰.۰۷ درصد رشد داشته است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com