راه اندازی سیستم تصفیه خانه کشتارگاه مرغ ویژه در منطقه آزاد ماکو

راه اندازی سیستم تصفیه خانه کشتارگاه مرغ ویژه در منطقه آزاد ماکو
رئیس اداره حفاظت محیط زیست ماکو از راه اندازی آزمایشی سیستم تصفیه خانه کشتارگاه مرغ ویژه در منطقه آزاد ماکو خبر داد.
احمد باقرزاده : راه‌اندازی آزمایشی تصفیه‌خانه این کشتارگاه جهت تطابق پساب خروجی با استانداردهای مورد عمل سازمان حفاظت محیط زیست است.
وی گفت: این کشتارگاه فاقد سیستم تصفیه خانه فاضلاب فیلتر در قسمت پودر گوشت بود که با پیگیری‌های این اداره  واحد مذکور اقدام به احداث و تجهیز تصفیه خانه و نصب فیلتر در قسمت پودر گوشت کرده است.
باقرزاده گفت: تعداد دو کشتارگاه صنعتی مرغ در منطقه آزاد ماکو فعالیت می‌کنند  که با راه اندازی سیستم تصفیه‌خانه فاضلاب در دیگر کشتارگاه این منطقه عملاً این واحد ها جزء صنایع پاک استان محسوب خواهند شد.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com