راه اندازی سامانه رصد و پایش توزیع نهاده های کشاورزی

دانلود
حسنی مقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفته: با هدف شفاف سازی و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی با راه اندازی سامانه و اتاق رصد و پایش، توزیع انواع نهاده های کشاورزی و دامی تا مصرف نهایی پیگیری می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی در عین حال به سوء استفاده کنندگان و دلالان هشدار داد منبعد و با راه اندازی این سامانه با این افراد برخورد جدی خواهد شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com