راهکارهای چهارگانه برای ساماندهی بازار نهاده‌های دامی

راهکارهای چهارگانه برای ساماندهی بازار نهاده‌های دامی
عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران گفت: با ۴ راهکار می‌توان مشکلات بازار نهاده‌های دامی را برطرف و این بازار را ساماندهی کرد.

به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران، محمد مهدی نهاوندی با بیان اینکه با ۴ راهکار می‌توان مشکلات بازار نهاده‌های دامی را برطرف و این بازار را ساماندهی کرد، اظهار داشت: تأمین مستمر و منظم ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های دامی با توجه به ضوابط اعتباری یکی از راهکارها برای ساماندهی بازار نهاده‌های دامی است.

وی افزود: تأمین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی به صورت تنخواه در مقابل اخذ تعهد ارائه محصول به شبکه‌های توزیع دومین راه حل برای ساماندهی بازار نهاده‌های دام و طیور است.

عضو هیأت مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران تصریح کرد: همچنین برای ساماندهی بازار نهاده‌های دامی لازم است تا واحدهای تولیدی که محصول را در قبال نهاده دریافتی تحویل شبکه‌های توزیع نداده‌اند از سامانه بازارگاه حذف شوند.

این مقام مسؤول صنفی؛ قطع سهمیه واحدهای تولیدی را که نهاده دریافتی دولتی را در بازار آزاد عرضه کرده‌اند، از دیگر راهکارهای ساماندهی بازار نهاده‌های دامی برشمرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com