رئیس جمهور با احیای قانون تمرکز به فساد در بازار نهاده های دامی پایان دهد

رئیس جمهور با احیای قانون تمرکز به فساد در بازار نهاده های دامی پایان دهد
تصویر:محمد رشیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس
رشیدی گفت: تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی باعث ایجاد فساد در بازار دام و طیور شده است.
محمد رشیدی عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه تخصیص ارز برای واردات نهاده های دامی باعث ایجاد فساد در بازار دام و طیور شده است، گفت: متاسفانه برای واردات نهاده های دامی ارز دولتی تخصیص داده می شود اما به دلیل عدم نظارت کافی، این نهاده ها با قیمت بازار در بازار به فروش می رسد که این روند افزایش قیمت ها را به دنبال دارد و باید برای امنیت غذایی کشورمان فکر جدی شود و مانع از فعالیت دلالان در بازار نهاده های دامی شویم.
وی افزود: دولت علاوه بر تخصیص ارز ترجیحی، وظیفه نظارت و توزیع این نهاده های دامی در کشور را هم برعهده دارد و وظیفه دارد، طبق سفارش ها در سامانه بازارگاه، این نهاده ها را به طور عادلانه در سراسر کشور توزیع کند تا بخش تولید کشورمان با مشکل روبرو نشود.
رشیدی تاکید کرد: تا زمانی که هماهنگی زیادی میان وزارت جهاد کشاورزی و صمت در مدیریت بازار نهاده های دامی صورت نگیرد، بازار با نوسانات قیمت روبرو خواهد بود و احیای قانون تمرکز می تواند تا حدودی باعث رفع این مشکل شود و رئیس جمهور باید در این خصوص تدبیر کند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com