ذبح دام‌های آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر!

00 ثانیه تا نمایش فیلم
دانلود

معاون دادستان تهران در امور حقوق عامه گفت: وفق مقررات قانونی، کشتار و ذبح دام آبستن مطلقا ممنوع است و ذبح دام ماده نیز باید تحت شرایطی خاص با مجوز وزارت جهاد کشاورزی صورت گیرد.

با توجه به کوتاهی صورت گرفته جهاد کشاورزی استان تهران و سازمان دامپزشکی شاهد کشتار روزانه دام ماده و آبستن در کشتارگاه فجر اسلامشهر هستیم.

دادستانی به این موضوع ورود کرده و اقدامات قانونی مقتضی را انجام خواهد داد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com