دوگانگی در بازار گوشت قرمز

دوگانگی در بازار گوشت قرمز
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس،گفت:فصل کنونی زمان عرضه دام مازاد عشایر است و بخش عمده‌ای از این دام‌ها به بازار عرضه می‌شوند و بخش دیگری را نیز روانه پرواربندی‌ها می‌کنند،در این شرایط نباید بازار به این میزان دچار تنش باشد.
علی اکبری عضو کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی،در خصوص عدم کاهش قیمت گوشت قرمز علی رغم عرضه کافی دام زنده به بازار،گفت: فصل کنونی زمان عرضه دام مازاد عشایر است و بخش عمده‌ای از این دام‌ها به بازار عرضه می‌شوند و بخش دیگری را نیز روانه پرواربندی‌ها می‌کنند،در این شرایط نباید بازار به این میزان دچار تنش باشد.
نارسایی در بازار گوشت قرمز حاصل حضور دلالان است
نماینده مردم شیراز با اشاره به اینکه دلالان نه تنها در بازار گوشت قرمز بلکه در تمامی بخش‌ها حضور پر رنگی دارند،تصریح کرد:بخشی از نارسایی‌ها شامل کمبود عرضه و یا افزایش قیمت محصولات که در بازار‌ها وجود دارد ناشی از بروز و ظهور دلالان است.
زنجیره‌های تولید دلالان بازار را حذف می‌کنند
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی به دنبال حذف دلالان در بازار گوشت قرمز است،ادامه داد: یکی از روش‌هایی که می‌توان با استفاده از آن دلالان را از بازارها کنار گذاشت ایجاد زنجیره‌های تولید است.
نظارت بر بازار مردمی شود
وی با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان محصولات و تشکلات موجود در زمینه گوشت قرمز و سایر محصولات باید فرآیند تولید و توزیع را مدیریت کنند و در عین حال سیستم‌های تولید و توزیع نیز توجه کافی به بازار داشته باشند،عنوان کرد:نظارت بر بازار باید مردمی شود و خود مردم باید با نظارت بر بازار وضعیت آن را مدیریت کنند.
حضور دلالان در بازار واقعیتی انکار ناپذیر و مخرب است
عضو کمیسیون کشاورزی،آب،منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد:حضور دلالان در بازارها واقعیتی انکار ناپذیر و مخرب است و بی‌اعتمادی و ناامیدی را در جامعه به همراه دارد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com