دولت از تأمین نصفه نیمه نهاده هم ناتوان است

دولت از تأمین نصفه نیمه نهاده هم ناتوان است
نائب رئیس کانون انجمن صنفی مرغ گوشتی با بیان اینکه بالا رفتن نرخ خوراک باعث افزایش قیمت گوشت مرغ در چند روز گذشته شده است، گفت: دولت از تأمین نصفه نیمه نهاده‌ها هم ناتوان است.
حبیب اسدالله نژاد نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغ گوشتی دلیل افزایش قیمت مرغ را بالا رفتن قیمت تمام شده تولید در پی رشد افسارگسیخته قیمت نهاده‌ها در بازار عنوان کرد و افزود: قیمت سویا در بازار به کیلویی 7 هزار تا 7 هزار و 500 تومان رسیده و قیمت خوراک آماده هم که نرخ مصوب آن کیلویی 5 هزار و 200 تا 5 هزار و 500 تومان رشد کرده است.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغ گوشتی تأکید کرد: حتی اگر ذرت و سویا با نرخ مصوب به مرغدار داده شود، قیمت تمام شده مرغ زنده کیلویی 11 هزار و 500 تا 12 هزار تومان است که نرخ کشته آن در بازار با ضریب تبدیل 1.45 صدم به 18 هزار تومان خواهد رسید.

وی گفت: نرخ مناسب قیمت مرغ در بازار با هزینه‌هایی که اکنون روی دست مرغدار گذاشته‌اند حدود 18 هزار تومان است.

اسدالله نژاد به مشکل تأمین نهاده اشاره کرد و گفت: مراغداران 70 تا 100 درصد نهاده‌های مورد نیاز خود را از بازار آزاد تأمین می‌کنند و دیگر دولت حتی از تأمین نصفه و نیمه نهاده‌ها هم ناتوان است.
نایب رئیس کانون انجمن صنفی مرغ گوشتی پیشنهاد کرد به جای اینکه دولت ارز 4 هزار و 200 تومانی را بهانه کند، اجازه دهد تا هر کسی با ارز آزاد وارد کند، که در این صورت قطعاً قیمت خوراک از وضعیت فعلی فراتر نخواهد رفت.

اسدالله نژاد با بیان اینکه تولیدکنندگان در افزایش قیمت مقصر نیستند، بلکه نگرانند، گفت:‌دولت دو کار می‌تواند انجام دهد، نخست اینکه با تأمین مناسب نهاده، قیمت تمام شده تولید را کاهش دهد تا حاشیه سودی برای تولیدکنندگان وجود داشته باشد. دوم اینکه، کمک‌هزینه‌ای را در قالب یارانه به مردم پرداخت کنند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com