دما و رطوبت و اهمیت آن در سالن های پرورش طیور

دانلود
در این ویدئو آموزشی مروری خواهیم داشت در ارتباط با موضوع دما و رطوبت و اهمیت آن ها در سالن های پرورش طیور
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com