دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار

دلایل افزایش قیمت مرغ در بازار
عضو هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی افزایش قیمت گوشت قرمز و جایگزین شدن گوشت مرغ را یکی از علت های گرانی گوشت مرغ اعلام کرد و گفت: با وجود افزایش نرخ دلار و افزایش 90 درصدی قیمت خوراک و هزینه های مرغداری ها، قیمت تمام شده مرغ نیز افزایش یافته است.
او به تاخیر در تامین ارز از سوی بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: در ماه های گذشته مردم نیز از گوشت مرغ بیشتری استفاده کرده اند که میزان تقاضای بازار را افزایش داده است.
 نادر عاشقی قیمت 12 هزار تومان برای هر کیلو گرم قیمت مرغ را کمترین قیمت گوشت مرغ دانست که تولید کننده می تواند به کمترین مقدار سود در پرورش مرغ دست یابد.
 عضو هیئت مدیره انجمن پرورش دهندگان مرغ گوشتی گفت: در اردیبهشت امسال(97)مرغداری ها گوشت پرورشی را با قیمت 4200 تومان عرضه کردند که هر کیلو گرم با 1600 تومان زیان مواجه بود اما هیچ مسئولی ضرر تولید کننده را پیگیری نکرد و گزارشی هم از صدا و سیما منتشر نشد.
وی یکی از تدبیر های لازم برای جلوگیری از نوسانات قیمت مرغ در بازار را ذخیره سازی مازاد بر نیاز مصرف کننده اعلام کرد و گفت: باید تولید مازاد بر نیاز بازار ذخیره شود تا به تولید کننده لطمه ای وارد نشود.
نادر عاشقی با اشاره به اینکه ورود مسئولین به بازار برای کنترل قیمت «نوش دارو پس از مرگ سهراب »است، افزود: زیان مستمر در سال های مختلف تولید کننده را از ورود به چرخه تولید خارج می کند.
او افزود: تولید نیاز به حمایت مستمر دارد. مسئولین با ورود به موقع و تدابیر لازم باید مانع از نوسانات تولید و قیمت در بازار شوند.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com