مهندس مصطفوی دبیر انجمن جوجه یکروزه اعلام کرد
دشمن داخلی قیمت خرید تضمینی را اشتباه اعلام می کند

دشمن داخلی قیمت خرید تضمینی را اشتباه اعلام می کند
مهندس مصطفی مصطفوی - دبیر انجمن جوجه یکروزه در برنامه رادیویی که از صدای جمهوری اسلامی ایران پخش شد اعلام کرد که کسانی که قیمت گوشت مرغ را 9800 برای مصرف کننده اعلام می کند، هیچ چیزی از صنعت نمی دانند و این افراد ما را از دشمن خارجی بی نیاز می کنند .
ایشان در بحث های مهم خود در این برنامه رادیویی به موارد بسیار مهمی اشاره نمودند که در فایل صوتی قابل شنیدن می باشد.
 • دانلود
   
   
  نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
  Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com