دست دلالان از نظام توزیع محصولات کشاورزی کوتاه می شود

دست دلالان از نظام توزیع محصولات کشاورزی کوتاه می شود

وزیر جهادکشاورزی، گفت: با ساماندهی تشکل ها و تعاونی ها در سیستم توزیع محصولات کشاورزی، دست دلالان و واسطه ها را از نظام توزیع کشور کوتاه خواهیم کرد.
دکتر "صادق خلیلیان" در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، در خصوص برنامه های دولت برای محدود کردن نقش دلالان در نظام توزیع محصولات کشاورزی، گفت: تمام تعاونی ها و تشکل های بخش کشاورزی از طریق سازمان مرکزی تعاونی روستایی برای طرح محدود کردن فعالیت دلالان در بخش توزیع ساماندهی می شوند.
وی ادامه داد: با واگذاری بخش توزیع و بازار رسانی به این تعاونی ها، دست واسطه ها تا حد امکان از بخش توزیع محصولات کشاورزی کوتاه خواهد شد. خلیلیان، نظام توزیع کالا را در کشور نامطلوب دانست و اظهار داشت: این امر به هر صورت باید در کشور ساماندهی شود. وی گسترش هماهنگی ها بین وزارتخانه های جهادکشاورزی، بازرگانی و صنایع و معادن را از الزامات اجرای این طرح عنوان کرد و گفت: وزارت جهاد کشاورزی به سهم خود و با هدف حمایت از تولیدکنندگان این بخش، توجه به تنظیم روابط در این بخش را از اهداف اصلی خود قرار داده است.
وزیر جهادکشاورزی، دلالان بخش کشاورزی را به مارهایی تشبیه کرد که برای تامین منافع شخصی خود، بر اقتصاد و نظام تولید و توزیع کشور چنبره زده اند. وی، تصریح کرد: طرح ساماندهی تعاونی ها و شرکت های زیر حوزه سازمان مرکزی تعاونی روستایی از سال جاری آغاز می شود.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com