دستور تهاتر نهاده‌های دامی با مرغ تولیدی بخش خصوصی

دستور تهاتر نهاده‌های دامی با مرغ تولیدی بخش خصوصی
ستاد تنظیم بازار ضمن تاکید بر تهاتر نهاده‌های دامی با گوشت مرغ تولیدی بخش خصوصی با هدف ترمیم ذخایر راهبردی، بانک مرکزی را مکلف به تداوم تامین ارز محموله‌های گندم و ذرت و...کرد.
 ستاد  تنظیم بازار در مصوبه با اولویت زمانی بالا، بر اجرای موضوع بند 9 تصمیمات شصت و هشتمین جلسه کارگروه تنظیم بازار مبنی بر تهاتر نهاده‌های دامی از سوی شرکت پشتیبانی امور دام با گوشت مرغ تولید شده توسط بخش خصوصی برای ترمیم ذخایر راهبردی تاکید کرد.
در بند دوم مصوبات اخیر ستاد تنظیم بازار آمده است، در جهت تدام آرامش نسبی در تامین کالاهای اساسی و ضروری مقرر گردید بانک مرکزی با اولویت  نسبت به تامین ارز محموله‌های گندم و ذرت (اولویت اول و دوم) و سایر کالاهای اساسی و ضروری که از سوی کمیته ارزی به بانک مرکزی اعلام میگردد در اسرع وقت اقدام نماید.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com