انگلستان؛
دزدیدن گلۀ دامی به ارزش 2.1 میلیون پوند

دزدیدن گلۀ دامی به ارزش 2.1 میلیون پوند

در سال 2021 میلادی، و در بحبوحۀ ترس از موج دزدی هایی که به دنبال افزایش قیمت های انگلستان به وجود آمد، گلۀ دامی به بهای 2.1 میلیون پوند دزدیده شد. 

در حالی که در سال 2021 این سرقت های دامی 5 درصد کمتر شده بود، اتحادیۀ دامداران کشور هشداری از خیز مجدد آن داد. 
افزایش قیمت ها من جمله قیمت گوشت این نگرانی را به دنبال دارد که این گونه سرقت ها در سال جاری بیشتر رخ دهد.
سرقت دام پس از سرقت ماشین آلات، از سرقت های خسارت بار برای دامدار محسوب می گردد.

اما با معرفی سیستم های علامتگذاری و ایمنی با تکنولوژی پیشرفته و همچنین تست های DNA فرار از قانون برای مجرمین سخت شد.
ربکا دیویدسون مسئول امور روستاییان در اتحادیۀ دامداران کشور در این خصوص گفت: "این قبیل سرقت ها و جرایم به ریشۀ زندگی های دامداران آسیب می زند و نگرانی های بسیاری به دنبال دارد. حتی به زندگی دام مسروقه هم استرس وارد می کند." 
وی در ادامه افزود: "ادامه دار بودنِ موج سرقت ها نشان دهندۀ عدم رضایت از وضعیت موجود است. افزایش بیشتر قیمت گوشت علاوه بر فشاری که بر مصرف کننده می آورد، منجر به موج دزدی های بیشتر می گردد."

به منظور پیشگیری از خرید گوشت مسروقه ای که به طور غیرقانونی به کشتار می رسند به مردم توصیه می شود که از منابع نامطمئن خریداری نکنند و حتماً علامت استاندارد را بر روی گوشت بخواهند. 

در کنار تجسس های پلیس، شرکت های بیمه گذار حامی دامداران هستند. 
پلیس همچنین از عموم مردم خواسته تا هر گونه حرکت مظنونی را گزارش دهند. "در سال 2022 میلادی، از مردم می خواهیم تا چشم و گوش شوند تا از دام ها بهتر مراقبت شود. همچنین به منظور پیشگیری از دزدی از تابیر امنیتی بیشتری استفاده می شود."  
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com