در سال 2014 ؛ گوشت مرغ اولویت اول مصرف مردم آسیا

در سال 2014 ؛ گوشت مرغ اولویت اول مصرف مردم آسیا
تحلیلگران صنعت دام و طیور برای تولید جهانی گوشت مرغ در سال 2014 رشد 6 / 1 درصدی را پیش بینی کرده اند.  Terry Evans، در نیمه اول سال 2014 پیش بینی خود را از روند جهانی تولید طیور منتشر کرده است.
بر طبق پیش بینی های انجام شده ، یک سوم از تولیدات گوشت مرغ جهان به قاره آسیا اختصاص دارد . با توجه به چشم اندازهای بلند مدت و کوتاه مدت در صنعت گوشت مرغ ، وضعیت تولید پیشرفت خوبی پیش رو خواهد داشت.
بعد از پشت سر گذاشتن دو سال دشوار با توجه به افزایش هزینه های خوراک طیور و شیوع گسترده بیماری طیور در سال 2013 به نظر می رسد این صنعت با رشد روزافزون مواجه شده و گواه این امر رشد 7 / 2 درصدی در سال 2012 و کاهش 5 / 1 درصدی در تولیدات گوشت مرغ در سال 2013 است . بر اساس آخرین برآوردها در سال 2014 این صنعت رشد 6 / 1 درصدی خواهد داشت.
بر اساس چشم انداز بلندمدت پپیش بینی شده سازمان توسعه همکاری های اقتصادی (OECD) و سازمان خواروبار و کشاورزی ایالات متحده (FAO) برای تولید گوشت مرغ جهانی، تولید گوشت مرغ در ده سال آینده با رشد 3 / 2 درصدی مواجه شده و به 5،134 میلیون تن در سال 2023 می رسد . با توجه به آمار ارائه شده این بخش به بزرگترین قسمت این صنعت در سال 2020 تبدیل خواهد شد. ( نمودار 1 )
این نظرات با توجه به پیش بینی رشد سالانه 2 / 1 درصدی تولید گوشت گاو و رشد 3 / 2 درصدی تولید گوشت گوسفند و درکل برای گوشت قرمز رشد 6 / 1 درصدی ، از این رو گوشت مرغ با حدود 27 میلیون تن شاخص جهانی تولید گوشت جهانی را بالا برده و به میزان 53 میلیون تن مابین سالهای 2013 تا 2023 خواهد رساند.
 
نمودار 1: تا سال 2020 میلادی تولید گوشت مرغ به بزرگترین بخش تولیدی صنعت دام و طیور تبدیل خواهد شد، داده ها بر حسب میلیون تن نشان داده شده است.


بیش از 88 درصد تولیدات گوشت طیور جهان به گوشت مرغ اختصاص داردو FAO تخمین می زند که در سال 2014 ، تولیدات گوشت طیور در جهان به حدود 7 / 108 میلیون تن برسد که از این میان 96 – 5 / 95 میلیون تن آن به تولیدات گوشت مرغ تعلق دارد.

تولیدات گوشت مرغ در جهان بر حسب میلیون تن

2000

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2.8

3.3

3.4

3.7

4.0

4.2

4.5

4.6

4.6

4.7

4.7

آفریقا

27.1

32.7

33.7

35.0

37.5

36.9

38.6

39.8

40.1

40.6

41.3

امریکا

18.6

22.4

23.5

25.0

26.2

28.0

29.2

29.9

31.4

31.8

32.1

آسیا

9.3

10.9

10.8

11.6

12.1

13.3

13.9

14.6

15.4

15.9

16.5

اروپا

0.7

0.9

1.0

1.0

1.0

1.0

1.1

1.2

1.2

1.2

1.2

اقیانوسیه

58.5

70.3

72.3

76.2

80.7

83.4

87.3

90.1

92.7

94.2

95.8

جهان

تولیدات مرغ گوشتی بر حسب میلیون تن

50.1

63.1

64.3

68.3

72.8

73.6

78.2

81.2

83.2

84.1

85.3

جهان

منبع : فائو


وزارت کشاورزی ایالات متحده اشاره می کند که در سالهای 2013 و 2014 میلادی ، تولید گوشت مرغ به ترتیب 1 / 1 درصد و 4 / 1 درصد رشد داشته است که این رقم در بین سالهای 2000 و 2012 میلادی ، 3 / 4 درصد بوده است.در سالهای 2000 تا 2012 میلادی ، گوشت مرغ تولید شده در آسیا با 5 / 4 درصد رشد ، سریعتر از رشد جهانی 9 / 3 درصدی بوده و  همین امرباعث افزایش سهم تولید این منطقه از کل جهان شده که با حدود 2 درصد رشد از 8  /  31 درصد به 9  /  33 درصد رسید . اما به هرحال رشد تولید در این منطقه در سالهای 2013 و 2014 کاهش یافته و به حدود 1 درصد در سال رسید .
در نمودار 2 ، تولیدگوشت مرغ در تمام آسیا نشان داده شده است و به دنبال آن در جدول 3 این کشور ها به ترتیب رتبه بندی شده اند .
 
نمودار 2 : تولیدات گوشت منطقه ای بر اساس میلیون تن


در سال 2012 میلادی ، کشور چین با  7 / 12 میلیون تن تولید یا به عبارتی در بر گرفتن بیش از 40 درصد مجموع 4 / 31 میلیون تن تولیدات منطقه ، در صدر جدول قرار گرفت.
جدول3 مشخص میکند که هشت کشور دیگر که هرکدام بیش از یک میلیون تن درسال تولید داشته اند و درمجموع ، نتایج ارائه شده با 7 / 12 میلیون تن تولید ، بیش از 5  /  40 درصد مجموع را در بر می گیرد.
وزارت کشاورزی ایالات متحده داده هایی را مشخص می کند که هرکدام شامل تخمین هایی برای تولیدات سالانه در سال های 2013 و 2014 می شود. این آمار تولیدات گوشت مرغ بوسیله فائو ارائه شده است.


جدول 2 - تولیدات گوشت قاره آسیا بر حسب هزار تن

 

2000

2005

2008

2009

2010

2011

2012

کشور

13.2

30.4

20.7

20.0

24.9

21.8

9.2

افغانستان

0.4

3.9

3.9

2.9

4.9

4.3

5.9

ارمنستان

16.2

31.8

49.3

65.6

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com