دامداران دام های خود را بیمه کنند

دامداران دام های خود را بیمه کنند
خدارحم امیری زاده رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان اظهار کرد:با توجه با خشک سالی که وجود دارد به تمام دامداران استان خوزستان توصیه می شود حتما تمام دام های خود را بیمه کنند.

وی افزود:دام های حوزه کرخه که کشت در آن به طور کلی ممنون شده و وضعیت بحرانی را در آن شاهد هستیم در حال بیمه شدن هستند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت:از حدود ۴۰۰ هزار هکتاری که دام سبک و سنگین در آن وجود دارد تا الان بیش از ۲۶۰ هزار دام بیمه شده اند.

وی ادامه داد:از این تعداد حدود ۵۴ هزار هکتار دام های سنگین و از این تعداد هم حدود ۲۷ هزار گاومیش وجود دارد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com