دام زنده ارزان شد

دام زنده ارزان شد
رئیس شورای تامین دام با بیان اینکه قیمت دام زنده درنقاط مختلف کشور ۳۲ تا ۳۶ هزارتومان به فروش می‌رسد گفت:نرخ این محصول و گوشت قرمز درخرداد ماه کاهش مجدد دارد و پیش بینی می شود که قیمت هرکیلوگرم لاشه گوسفندی به ۷۰ تا ۸۰ هزار تومان برسد. منصور پوریان رئیس شورای تامین دام کشور درباره نرخ  گوشت قرمزی که با ارز نیمایی به کشور وارد شده است اظهار کرد: قیمت هرکیلوگرم لاشه دام وارداتی تحویلی بدون دنبه به خرده فروشان 78 تا 79 هزار تومان است و افزایش قیمت دام وارداتی منجر به ایجاد رقابت مناسبی با تولیدات داخلی شده است.
وی با بیان اینکه قیمت دام داخلی نیز کاهش یافته است افزود: با توجه به افزایش عرضه دام زنده در خرداد ماه، قیمت قیمت دام زنده و گوشت قرمز در بازار کاهش دوباره خواهد داشت.
رئیس شورای تامین دام کشورادامه داد: به دلیل بارندگیهای مناسبی که درسال جاری وجود داشت دامداران دامهای خود را دیر به بازار عرضه میکنند به طوری که بسیاری از آنها هنوز دام خود را به بازار عرضه نکرده اند و در ماه آینده با انباشت عرضه مواجه خواهیم بود.
وی با بیان اینکه قیمت فعلی دام زنده در نقاط مختلف کشور 32 تا 36 هزار تومان است گفت: نرخ این محصول و گوشت قرمز در خرداد ماه کاهش مجدد خواهد داشت و پیش بینی می شود که قیمت لاشه گوسفندی  به 70 تا 80 هزار تومان برسد. پوریان در پایان تاکید کرد که دیگر التهاب و افزایش قیمتی در بازار گوشت قرمز نخواهیم داشت زیرا بازار دیگر با کمبودی مواجه نیست.
 
کلمات کلیدی دام دام زنده
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com