خرید گوشت مرغ منجمد مازاد تولید در آذربایجان غربی

خرید گوشت مرغ منجمد مازاد تولید در آذربایجان غربی
پشتیبانی امور دام آذربایجان غربی در راستای حمایت از تولیدکنندگان مرغ گوشتی استان ، گوشت مرغ منجمد مازاد تولید داخلی را به قیمت دولتی خریداری می کند .
مدیرکل پشتیبانی امور دام استان گفت: این اداره کل اقدام به خرید گوشت مرغ منجمد مازاد تولید در قالب انعقاد قرارداد با مرغداران و اتحادیه های تعاونی استان به قیمت هر کیلوگرم 53 هزار ریال به صورت (نقدی و تهاتری) می نماید .
بگفته اکبر اطهری به ازای هر کیلوگرم گوشت مرغ منجمد تحویلی مقدار یک و هفت دهم کیلوگرم ذرت به قیمت هر کیلو گرم 7 هزار ریال و هشت دهم کیلوگرم کنجاله سویا به قیمت هر کیلوگرم 10 هزار و 500 ریال در انبار استان تحویل خواهد شد .
باقیمانده وجه گوشت مرغ منجمد تحویلی به صورت نقد پرداخت می گردد .
براساس این گزارش، امور دام آذربایجان غربی این شرکت در زمان کمبود گوشت مرغ گرم و برای حمایت از مصرف کنندگان و تنظیم قیمت گوشت سفید در بازار در ایام پر مصرف سال اقدام به توزیع گوشت مرغ منجمد در سطح استان خواهد کرد .

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com