خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان خراسان جنوبی برای تعادل بازار

خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان خراسان جنوبی برای تعادل بازار
شرکت پشتیبانی امور دام خراسان جنوبی، مرغ مازاد تولیدکنندگان استان را برای ایجاد تعادل در بازار مصرف ، خریداری می‌کند.
مدیر شرکت پشتیبانی امور دام استان از حمایت همه جانبه از تولیدکنندگان مرغ خرید مرغ مازاد تولیدکنندگان استان برای تعادل بازارخبر داد و گفت : برای حمایت از تولید کنندگان مرغ استان ، شرکت پشتیبانی امور دام آماده عقد قرداداد خرید مرغ مازاد خراسان جنوبی ، با توجه به دستورالعمل سازمانی بدون محدودیت در تناژ خرید است.
مهدی روشن افزود : این طرح تا زمانی که بازار به تعادل کامل دست پیدا کند و مرغ مازاد تولیدکنندگان خریداری شود، ادامه دارد.
وی گفت: مرغ منجمد شیرینگ پک شده از تولیدکنندگان شامل مرغداران، تشکل‌های مرغداران، اتحادیه‌های مرغداران و زنجیره‌های تولید، خریداری و وجه مرغ خریداری شده، پس از محاسبه به صورت نقد پرداخت می‌شود.
 
کلمات کلیدی خرید مرغ مازاد
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com