خرید 340 میلیون دلاری

خرید 340 میلیون دلاری
شرکت Tyson قصد دارد در راستای توسعه خود چندین کشتارگاه و کارخانه فرآوری مربوط به شرکت BRF را در تایلند و کشورهای اروپایی خریدای نماید.
این خرید به بیش از 340 میلیون دلار خواهد رسید و شامل چهار کارخانه فرآوری در تایلند، یک کارخانه فرآوری در هلند و یک کارخانه فرآوری دیگر در انگلستان است
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com