خرید 340 میلیون دلاری

خرید 340 میلیون دلاری
شرکت Tyson قصد دارد در راستای توسعه خود چندین کشتارگاه و کارخانه فرآوری مربوط به شرکت BRF را در تایلند و کشورهای اروپایی خریدای نماید.
این خرید به بیش از 340 میلیون دلار خواهد رسید و شامل چهار کارخانه فرآوری در تایلند، یک کارخانه فرآوری در هلند و یک کارخانه فرآوری دیگر در انگلستان است
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com