حمل هزار تن نهاده دامی از بندر امام توسط کامیونداران کرمانی

حمل هزار تن نهاده دامی از بندر امام توسط کامیونداران کرمانی
به گزارش خبر گزاری راه دانا:
سیدعلی حاج سید علیخانی گفت: با این حال از روز گذشته با هماهنگی هایی که صورت گرفته کامیون ها در حال حمل نهاده هستند که تاکنون ۱۰۰۰ تن حمل و مابقی نیز تا ۱۰ الی ۱۲ روز آینده حمل خواهند شد.
سیدعلی حاج سیدعلیخانی مدیرکل راهداری استان کرمان در گفتگو با راه آرمان، در رابطه با اعزام ناوگان حمل و نقل به بندر امام جهت حمل نهاده های دامی اظهار کرد: از کرمان روزانه به طور متوسط ۲۰۰ الی ۲۲۰ کامیون به سمت بندر امام حرکت می کند.
وی گفت: متاسفانه به دلیل یکسان بودن نرخ کرایه و اینکه برخی از استانها از جمله فارس به بندر امام نزدیک تر است بیشتر کامیون ها این مسیر را انتخاب می کنند.
مدیرکل راهداری استان کرمان افزود: حتی تعدادی از کامیون هایی که از کرمان برای حمل فرستاده شده اند پس از بارگیری به سمت شیراز رفته اند.
سیدعلیخانی با اشاره به اینکه  تاکنون دو  جلسه در این رابطه تشکیل شده است، اذعان کرد: جهت شرکت های خصوصی سهمیه بندی شده که تعدادی کامیون جهت بارگیری فرستاده شود.
وی عنوان کرد: برای حمل نهاده های دولتی برای پشتیبانی امور دام در حال حاضر مشکلی وجود ندارد و با قراردادی که دارند مرتب نهاده ها حمل می شوند.
مدیرکل راهداری استان کرمان تصریح کرد: در حال حاضر شرکت های خصوصی به مشکل برخورد کرده اند که هر کدام کرایه مناسب تری پیشنهاد دهند کامیون داران نیز بیشتر به همان سمت رغبت بارگیری دارند.
سیدعلیخانی خاطرنشان کرد: با این حال از روز گذشته با هماهنگی هایی که صورت گرفته کامیون ها در حال حمل نهاده هستند که تاکنون  ۱۰۰۰ تن حمل و مابقی نیز تا ۱۰ الی ۱۲ روز آینده حمل خواهند شد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com