حمل طیور زنده فقط با گواهی بهداشتی

حمل طیور زنده فقط با گواهی بهداشتی
به گزارش خبر گزاری صداو سیما:
رییس اداره دامپزشکی شهرستان جویبار گفت: با خودروهای حامل طیور زنده بدون گواهی حمل بهداشتی برخورد قانونی می شود.
آقاجانی افزود: با حضور کارشناسان بخش دولتی، خصوصی و نیز مسئولان فنی بهداشتی مستقر در کشتارگاه های صنعتی طیور مازندران، گواهی حمل بهداشتی خودروهای حمل طیور زنده کنترل و با خودروهای بدون گواهی حمل بهداشتی برخورد قانونی می شود.
رییس اداره دامپزشکی شهرستان جویبار با بیان اینکه از طیور زنده نمونه برداری و پس از کشتار تا مشخص شدن بررسی ها و نتایج آزمایشگاهی، محموله موقت ضبط خواهد شد به مرغداران هشدار داد: قبل از تخلیه سالن با مراجعه به اداره دامپزشکی و ارائه مدارک مربوط از جمله گواهی سلامت گله با امضای مسئول بهداشتی فارم،برای دریافت گواهی حمل بهداشتی اقدام کنند.
آقاجانی همچنین از برخورد قانونی با 8 خودروی حمل طیور زنده بدون گواهی، دی امسال خبر داد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2023 ITPNews.com