حذف ارز ترجیحی بهره وری در تولید را افزایش می دهد

حذف ارز ترجیحی بهره وری در تولید را افزایش می دهد
مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی گفت: ارز ترجیحی سبب می‌شود تا از هدررفت سرمایه‌های ملی جلوگیری شود و افزایش بهره وری در تولید را به دنبال خواهد داشت.

حبیب اسداله نژاد، مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی ، با اشاره به اینکه حذف ارز ترجیحی سبب بالا رفتن قیمت نهاده های دامی می شود، افزود: این امر به صورت اتوماتیک باعث می شود تا مرغ با وزن پایین تر و سن کمتر عرضه شود.

 وی ادامه داد: همچنین افزایش قیمت نهاده‌های دامی سبب مدیریت و دقت بیشتری بر روی تولید خواهد شد.

مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی با بیان اینکه حذف ارز ترجیحی سبب می‌شود تا از هدررفت سرمایه‌های ملی (نهاده های دامی) جلوگیری شود، تصریح کرد: همچنین افزایش بهره وری در تولید ایجاد می کند.

 به گفته مدیرعامل اتحادیه مرغداران گوشتی، تولید در واحدهای مرغداری با حذف ارز ترجیحی اقتصادی تر خواهد شد.

 وی با تاکید بر اینکه مشکلی در تامین مرغ  در کشور وجود ندارد، افزود: برنامه ریزی های لازم انجام شده تا نیاز بازار به طور کامل رفع شود.

اسداله نژاد با بیان اینکه قیمت اعلامی با در نظر گرفتن مولفه های تولید و هزینه های آن پایین تر از قیمت تمام شده تولید است، افزود: این امر نیازمند اصلاح است.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com