حذف سریع گله های بالای شصت و چهار هفته

حذف سریع گله های بالای شصت و چهار هفته
دبیر انجمن جوجه یکروزه کشور از کلیه تولیدکنندگان جوجه یکروزه خواست تا سریعا گله های خود را که سن آن ها بالای 64 هفته شده است را حذف نمایند.
مهندس مصطفوی اعلام داشت : گله های مادری که سن آن ها بالای شصت وچهار هفته می باشد باید سریعا از چرخه تولید خارج شوند تا بازار به وضعیت با ثبات تری برسد .

دبیر انجمن جوجه یکروزه درگفتگو باخبر نگار ما گفت درشرایط کنونی و با توجه به وضعیت نا مناسب بازار حذف گله های مناسب به تمام تولید کنندگان جوجه یکروزه پیشنهاد میشود.

نمودار جوجه یکروزه گوشتی  

از تاریخ 1398/01/11 تا تاریخ 1398/03/08 به صورت «روزانه»

منبع :ITPNews.com
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com