حذف ارز واردات کالای جایگزین گوشت

حذف ارز واردات کالای جایگزین گوشت
علی اکبری عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش جمعیت دام سبک کشور،گفت: جمعیت مجموعه دام مولد کشوردارای رقم قابل توجهی است که تنها 25 میلیون راس آن در اختیار عشایر کشور قرار دارد.
دام مولد در اختیار عشایر ذخیره ژنتیکی کشور است:
نماینده مردم شیرازدرمجلس شورای اسلامی با بیان اینکه جمعیت دامی مولد دراختیار عشایر کشور به عنوان ذخیره ژنتیکی کشور محسوب می‌شود، تصریح کرد: درشرایطی که میزان بارندگی در کشور مناسب باشد به صورت طبیعی حدود 15 میلیون راس دام مازاد عشایر کشور به بازار عرضه می‌شود.
بخش زیادی ازدام مازاد عشایر مستقیما به کشتارگاه‌ها منتقل می‌شود:
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بخشی ازرقم قابل توجه دام مازاد عشایر مستقیما به کشتارگاه‌ها و بخشی دیگر به واحدهای پرواربندی‌ها منتقل می‌شود،ادامه داد: دام منتقل شده به پرواربندی‌ها نیز بعد از ایجاد ارزش افزوده مجددا در اختیار کشتارگاه‌ها قرار می‌گیرد.
با توجه به دانش بومی عشایر، ذخیره ژنتیکی دام مولد کشور و ظرفیت موجود 85 درصد از نیاز داخلی کشور به گوشت قرمز از طریق  پرواربندی‌ها تامین می‌شود.
85 درصد ازنیاز کشور به گوشت قرمز در داخل تامین می‌شود:
اکبری با تاکید براینکه بخش عمده‌ای از نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق کشتار گوساله و گاو تامین می‌شود که مقوله جداگانه‎ای در مقایسه با دام سبک دارد، عنوان کرد: با توجه به دانش بومی عشایر،ذخیره ژنتیکی دام مولد کشور و ظرفیت موجود 85 درصد از نیاز داخلی کشور به گوشت قرمز از طریق  پرواربندی‌ها تامین می‌شود.
نیاز کشور به گوشت وارداتی توسط وزارت جهادکشاورزی تامین می‌شود:
عضو هیات رئیسه کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: 15 درصد از باقی مانده نیاز کشور به گوشت قرمز از طریق واردات دام زنده و گوشت منجمد تامین می‌شود که اقدامات لازم در این زمینه توسط وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های زیر مجموعه صورت می‌گیرد.


 
کلمات کلیدی دام سبک مازاد
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2022 ITPNews.com