حجتی مشاور رئیس جمهور شد

حجتی مشاور رئیس جمهور شد
دکتر روحانی-رئیس جمهور ایران-با پذیرش استعفای مهندس محمود حجتی از مسئولیت وزارت جهادکشاورزی، وی را به سمت مشاور رئیس جمهور در امور کشاورزی و امنیت غذایی منصوب کرد.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com