جوجه های پرورش یافته در محوطۀ آزاد سالم ترند !

جوجه های پرورش یافته در محوطۀ آزاد سالم ترند !

بر اساس گزارش اخیر "مزرعه داری با اصول شفقت آمیز" ، تخم مرغ و گوشت طیوری که با سیستم های رفاهی بهتری پرورش می یابند به لحاظ مواد غذایی غنی تر هستند.

بررسی های گسترده حاکی از آن است که جوجه های پرورش یافته به صورت ارگانیک و در محوطۀ آزاد بین 49 – 8 درصد چربی کمتری نسبت به طیور پرورش یافته در مرغداری ها با فضاهای محدود  دارند . همچنین این میزان چربی کم به دلیل رشد آهسته و تدریجی این پرندگان در مقایسه با طیوری است که با رشدی سریع پرورش می یابند. {tor_sutitle}این مطالعات حاکی از آن است که این تخم مرغ ها تا 100 درصد ویتامین ای(E) بیشتر و 280 درصد بتاکاروتن بیشتری دارند{/tor_sutitle}

به علاوه بر اساس این مطالعه، گوشت پرندگانی که در محوطۀ آزاد پرورش می یابند در مقایسه با طیوری که در قفس های مرغداری ها رشد می یابند از امگا 3 بیشتری برخوردار است. به ویژه طیور نر تخمگذار که امگا 3 بیشتری در گوشت خود دارند بنابراین به لحاظ اخلاقی بهتر است که کشتار این طیور نر پس از تخمگذاری صورت گیرد تا از خواص مغذی گوشت آن نهایت استفاده صورت گیرد.

بنابر این گزارش، در بسیاری از موارد تشخیص اینکه میزان مغذی بودن گوشت، ناشی از سیستم پرورشی است و یا به سن پرنده بستگی دارد امری است مشکل. بعلاوه، این امر که در هر سیستم تولیدی ، طیور به چه اندازه از امکانات رفاهی و توجه برخوردار می گردند به مهارتها و تکنیک های مدیریتی آن سیستم بستگی دارد.

این مطالعه در خصوص تخم مرغ هم صدق می کند؛ اگرچه تفاوتی در میزان چربی موجود در تخم مرغ های پرورش یافته در محوطۀ آزاد با تخم مرغ های مرغداری ها وجود ندارد اما میزان امگا 3 موجود در تخم مرغ های تولید شده در محوطۀ آزاد 26 تا 170 درصد بیشتر است . همچنین این مطالعات حاکی از آن است که این تخم مرغ ها تا 100 درصد ویتامین ای(E) بیشتر و 280 درصد بتاکاروتن بیشتری دارند.

 
کلمات کلیدی مرغداری تخم مرغ
 
نظر خود را ثبت نمایید
Copyright © 2006 - 2019 ITPNews.com