جنین بوقلمون در دمای کمتر، بهتر رشد می کند

جنین بوقلمون در دمای کمتر، بهتر رشد می کند
محققان آمریکایی، اخیرا کشف کرده اند که در زمان جوجه کشی، جنین بوقلمون نسبت به جنین مرغ، در دماهای پایین تر، بهتر رشد می کند.
اگرچه در بسیاری از گونه های طیور، به تعیین دمای مناسب و بهینه برای رشد جنین، بلوغ، مصرف مواد مغذی، قابلیت هچ و کیفیت آن، توجه ویژه ای شده است؛ اما در مورد قابلیت هچ بوقلمون، تحقیقات کمی صورت گرفته است.
محققان دپارتمان علوم حیوانی دانشگاه پنسیلوانیا، مطالعاتی را از 1 روزگی تا 25 روزگی جوجه کشی در 4 دمای مختلف انجام داده اند.
2400 تخم بوقلمون از یک گله مولد (41 هفته ای)، به مدت 3 روز در دمای 60 درجه فارنهایت (15.5 درجه سانتی گراد) نگهداری شدند و قبل از آن هم به مدت 6 ساعت در دمای 70 درجه فارنهایت (21 درجه سانتی گراد) گرم شده بودند. این تخم ها از نظر وزن، یکسان بودند و در شانه های 75 عددی قرار داشتند. تخم مرغ ها در 4 انکوباتور توزیع شدند و دمای انکوباسیون، به صورت روزانه تنظیم می شد تا با دماهای مختلف، مطابقت داشته باشد.
99.2 تا 99.4 درجه فارنهایت
99.4 تا 99.6 درجه فارنهایت
99.8 تا 100.2 درجه فارنهایت
100.5 تا 101.0 درجه فارنهایت
تمامی تخم مرغ ها در رطوبت نسبی 53 درصد (RH=53% ) جوجه کشی شدند و هر یک ساعت یک بار برگردانده می شدند. هر روز، دمای شانه های تخم بوقلمون از 10 تخم ثابتی که در مرکز محل آزمایش قرار داشتند، گرفته می شد. 25 روز بعد از جوجه کشی، تخم ها کندل (نوربینی) شدند و جنین های در حال رشد، با سینی های هچ در یک هچر به شکل رندوم و تصادفی قرار گرفتند.
در زمان هچ (28 روز و 4 ساعته)، نمونه ای از جوجه ها (25 مورد) یوتانایز شدند و کیسه های زرده باقی مانده، وزن شدند و وزن جوجه های بدون زرده نیز محاسبه شد.
وزن بدن و توده بدنی بدون زرده، برای تخم های انکوباسیون شده در همان دما کاهش پیدا کرده بود.
دمای بهینه برای انکوباسیون تخم های جنین بوقلمون، ظاهراً کمتر از دمای بهینه برای تخم های جوجه مرغ است.
این مطالعه می گوید که دلیل این امر، بیشتر بودن توده و حجم تخم بوقلمون است.
 

 
نظرات شما
 •  

  عبدالرضا شریفی گفت : ۹۶/۱۲/۰۲

  لطفا ذر موردپرورش بوقلمون بیشتر توضیح دهید

  پاسخ...
نظر خود را ثبت نمایید
 • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
 • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
 • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
 • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com