جمع آوری بازار سیاه نهاده‌های دامی

جمع آوری بازار سیاه نهاده‌های دامی
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران  با اشاره به اینکه تولید سبوس و استحصال گندم حداقل یک ششم نیاز دام را می‌تواند تامین کند گفت:ظرفیت قوی در تولید گندم در استان نداریم.
احمدی حاجی با بیان اینکه در تامین سبوس گندم دچار مشکل هستیم، افزود: با ورود نهاده‌های جو، ذرت و کنجاله سویا می‌توانیم بخشی از مشکلات تامین نهاده‌ها را حل کرد.
او از هویت گذاری و پلام کوبی همه دام‌های سبک و سنگین غیر صنعتی استان خبر داد و افزود: با شناسنامه دار کردن دام‌ها، تامین و توزیع نهاده با ارز ۴هزار و ۲۰۰تومانی تخصیصی برای این دسته از دام‌های استان برطرف خواهد شد.
احمدی حاجی گفت: حدود یک میلیون راس دام سنگین و ۲میلیون و ۷۰۰هزار راس دام سبک در استان پرورش داده می‌شود.
معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی مازندران افزود: تا کنون ۱۶هزار راس دام سنگین صنعتی شیری در استان ثبت شده و نهاده‌های مورد نیاز این دام‌ها از طریق بازارگاه مستقیم با هماهنگی دفتر معاون دام توزیع می‌شود.
او گفت: برای هر راس دام سنگین شیری روزانه ۸کیلوگرم، دام متوسط شیری ۶تا۷ کیلوگرم، دام کم شیر ۴کیلوگرم و گوسفندان پرواری ۲کیلوگرم نهاده مصرف می‌شود.
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com