جدایی پشتیبانی دام از جهاد کشاورزی اشتباه بود

جدایی پشتیبانی دام از جهاد کشاورزی اشتباه بود
واگذاری شرکت پشتیبانی دام به وزارت صنعت، معدن و تجارت باعث ایجاد دوگانگی بین تولید و تنظیم بازار و به تبع آن نابودی تولید شده است.
محمد مهدی برومند عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی در ، با بیان مطلب فوق افزود: نبود سیاست گذاری و تصمیم گیری های مناسب در بخش تولید محصولات کشاورزی باعث شده تا اختیارات متولی تولید نامشخص باشد.
وی ادامه داد: جدایی شرکت پشتیبانی امور دام از وزارت جهاد کشاورزی باعث بروز مشکلات عدیده ای در خصوص واردات شده است که باید دوباره به وزارت جهاد کشاورزی انتقال یابد.
برومند افزود: در بسیاری از کشورها به بسیاری از محصولات کشاورزی یارانه پرداخت می شود اما در کشور ما علاوه بر برداشت یارانه مصرف، یارانه تولیدکنندگان هم پرداخت نشد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی افزود: افزایش قیمت ها باعث کاهش مصرف لبنیات شده است.
وی اضافه کرد: افزایش قیمت علوفه باعث شده تا تولیدکننده برنامه ریزی مناسبی برای تولید پایدار نداشته باشد.
برومند خاطرنشان کرد: به دلیل متغیر بودن سیاست گذاری های 2 وزارتخانه جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت تعادل تولید برهم خورده است و باعث افزایش واردات بدون نیاز داخل شده است.

 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2020 ITPNews.com