تا پایان سال جاری انجام می‌شود
تکمیل طرح ساماندهی بذر و سلول‌های تولید واکسن

تکمیل طرح ساماندهی بذر و سلول‌های تولید واکسن
معاون تضمین کیفیت موسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی از تکمیل طرح ساماندهی بذر و سلول‌های تولید واکسن در این موسسه تا پایان سال جاری خبر داد.
مهرداد راسخی با اشاره به اینکه در موسسه رازی فرآیندهای ساخت واکسن از مرحله تهیه مواد اولیه تا توزیع در بازار مصرف تحت نظارت معاونت تضمین کیفیت انجام می‌شود، گفت: این مهم باهدف رعایت اصول تولید و مطابقت با استانداردها انجام می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه هرساله برای نظارت بر این فرآیندها برنامه‌های مشخصی تعریف و میزان پیشرفت کار بررسی می‌شود، تا بتوانیم کیفیت را در بالاترین سطح برای تولید فرآورده‌های بیولوژیک تامین کنیم، افزود: مطالعات پایداری واکسن‌ها برای تمام فرآورده‌های تولیدی در قالب طرح‌هایی مشخص انجام‌شده است.
معاون تضمین کیفیت موسسه رازی اضافه کرد: انجام مطالعات ساماندهی بذر و سلول‌های تهیه واکسن باهدف شناسنامه‌دار کردن بذرها ازجمله اقدامات مهمی است که انجام‌شده است، بیش از ۷۰ درصد این مهم انجام‌شده و تا پایان سال جاری تکمیل می‌شود.
راسخی با تاکید بر اینکه اطلاعات بذرها در سه سطح ژنتیک، مطالعات سرولوژیک و مطالعات بیوشیمایی در شناسانامه ها موردتوجه قرار می‌گیرد، گفت: این مهم ثابت می‌کند بذر مورداستفاده تمام موارد سخت‌گیرانه منطبق با استانداردهای جهانی تولید واکسن را دارد.
وی سازمان جهانی سلامت، فارماکوپه های انگلستان، اتحادیه اروپا و ایالات‌متحده آمریکا را به‌عنوان مهم‌ترین مراجع بین‌المللی استانداردسازی تولید واکسن نام برد و تصریح کرد: هرکدام از این مراجع قوانین سخت‌گیرانه‌ای برای واکسن‌سازی تعریف کرده‌اند و ما متناسب بااینکه کدام مرجع قوانین سخت‌گیرانه‌تری برای تولید فرآورده‌ای مشخص دارد، محصولاتمان را تولید می‌کنیم
 
 
نظر خود را ثبت نمایید
  • موارد زیر جهت نمایش تایید نخواهد شد:
  • ۱- در متن شماره همراه و آدرس الکترونیکی درج شود
  • ۲ - در متن از جملات و الفاظ غیر عرف استفاده شود
  • ۳ - متن انگلیسی یا پینگلیش تایپ شود
Copyright © 2006 - 2021 ITPNews.com